Tesettür Nedir, Tesettür Hakkında Her Şey

Tesettür Nedir, Tesettür Hakkında Her Şey

Tesettür Nedir?

Müslüman kadınların giyim ve örtünmesi tesettür olarak telaffuz edilir. Dinimizin bir gereği olan tesettür, kişinin tercihleri doğrultusunda ya da yaşam tarzını geleneklerine göre giyimiyle yansıtması olarak da nitelendirilebilir.

Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Kadınlar için tesettür; el, yüz ve ayakları hariç bütün bedenin örtünmesi olarak adlandırılır. Dini vecibelerimizi usulüne uygun olarak yerine getirmeyi esas alan örf ve adetlerimiz tesettür konusunda da özen gösterilerek doğru şekilde tesettürün ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Tesettürün Yaşam Şekli Olması

Tesettürün kadınlarda giyim şeklinde adlandırılıp bu doğrultuda tesettüre girilerek bir yaşam şekli belirleyebilmek tesettürün en önemli aşamasıdır. Tesettürün yaşam şekli olması sonucunda hem amacına uygun riayet edilmiş olunur hem de örtünmenin eylem olmanın dışında hayata kattığı anlamın bakış açısının farkına varılır. Tesettürün yaşam şekli olması, ruha sirayet ettiği zaman amacına hizmet etmenin haklı gururunu yaşatan hissiyat katledilen yolların karşılaşılan zorluklar da olsa bu zorlukları aşmanın kolaylaşmasına da yön verir. Tesettürün yaşam şekli, tesettürün hayata kattığı mahremiyet algısının ortaya çıkarak kişinin benlik bilincini de beslemektedir. Kişi, esasında aldığı bu kararla tesettürü yaşayarak anlamlandırıp yaşam şeklini oluşturmuştur.

Tesettürün Önemi

Tesettürün önemi, her anlamda tesettüre uygun şekilde davranmaktan geçmektedir. Tesettürün dinimizde imanın kalpteki yerinden sonra sevgisinin kalbe dolması esastır.

Tesettürün Farzları

Ergenlik dönemine gelen genç kız için tesettür farzdır. Dönemimizde genç yaşın tesettür için erken şekilde nitelendirildiği görülür. Oysaki ergenlik döneminin kızlarda 9 yaş bitiminden sonra haiz olma ile tesettür farz olmaktadır. Haiz halinin daha olmadığı ergenlik dönemi iklim farklılıkları durumundan kaynaklı olarak ya da olağandışı durumlarda 17 yaştır. Mezheplere göre yaş sınırı farklılık göstermektedir. Hanif’i mezhebinde verilen fetvada 9 yaş ve olağandışı durumlarda 17 yaş olarak sınırlandırılmıştır. Şafi ve Hanbeli mezhebinde de ergenlik döneminin yaş sınırı 15; Maliki mezhebinde de 18 yaş şeklinde sınırlandırılmıştır. Yüz, el ve ayak dışındaki vücut bölgeleri, kadının avreti olarak geçmektedir. Avret bölgelerini kadının örtmesi farzdır. Ayakların avret olması konusunda farklı görüşler olsa da esas alınan görüşe göre kadınların ayak bölgesi avret olmadığı için ayakların örtünmesi zorunluluğu gibi bir durum mezheplere göre değişiklik göstermektedir.

Tesettürün Faydaları

Müslüman kesim için Kuran-ı Kerim’de kadınlara tesettür konusundaki ayetlerde hayat içinde ve ahiret hayatında kişisel ve toplumsal faydalar ifade edilmektedir. İslamiyet anlayışına göre tesettürün hayat içindeki faydalarını, önemini ve etkisini Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri “Tesettür Risalesi”nde ifadelerinde belirttiği noktalara değinmek gerektiğinde:

 • Tesettürün kadınlar için fıtri olduğu ve yaradışlarına istinaden tesettüre olan ihtiyaç dile getirilmiştir. Nedenine değinmek gerekirse de kadınların naif ve kibar olarak yaratılmışları kendilerini arkaplanda tutarak çocuk sahibi olduklarında çocuklarını koruyacak, kendi bünyesinde ihtiyaçlarını karşılayacak bir erkeğe gereksinim duyduklarının göstergesi olarak nitelendirilmiştir. Kadının erkek gözünde sevilip değer görmek için aksi duygulara sebebiyet vermemek için yaratılış itibariyle tesettüre karşı içsel olarak yatkın olduğu ifade edilmektedir.
 • Kadınların çoğunluk olarak gerek yaş itibariyle gerek çirkin olma algısı göz önünde bulundurularak bunları kapatabilmek istedikleri düşüncelerine de sahip olduğu belirtilmiştir. Kıskanç duygulara sahip olup çirkinliğini gizlemeyi tesettür ile sağlayabileceğini düşündüğü dile getirilmiştir. Kadın olarak erkek tarafından gerek istismar gerek tecavüze maruz kalmamak için de kadının yaradılış özelliğiyle tesettüre yönelen içsel yönelişi olduğu belirtilmiştir.
 • Kadının hoşlanmadığı erkeklerin bakışlarından sıkılıp rahatsız olduğu söylenilmiştir. Buna karşın tesettür dışındaki giyimiyle erkeklerin dikkatini çeken kadının bu durumdan hoşlandığı kişiler olduğu gibi hoşlanmadığı kişilerin çoğunlukta olduğu dile getirilmiştir. Kadının güzellik algısını kaybetmediği sürece naif olduğu göz önünde bulundurulduğunda olumsuzluklardan hemen etkilenip kendini rahatsız eden kötü bakışlardan haklı olarak sıkıldığı da belirtilmiştir.
 • Kadının erkeklerin rahatsız edici tavır ve davranışlara maruz kalmamak için tesettürün kadına bu durumda olan rahatlatıcı, kendini güvende hissettiren etkisi dile getirilmiştir.
 • Kadınların erkeklere göre günah miktarı olarak yetişemeyeceği, kadının erkekle olan münasebeti sonucunda hamilelik durumu oluşacağından erkeğin ise bu münasebet sonucunda bu süreçte etkilenmeyeceği bu şekilde ifade edilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Tesettürün bu anlamda kadını bu tür durumlardan koruyabilmek için bir kalkan görevinde olduğu ifade edilmiştir.
 • Kadın eşine karşı sadece dünyevi olarak değil sonsuzluk aleminde de hayat arkadaşı olmalı, yaşamını da bunu göz önünde bulundurup dikkat etmesi gereken noktaları tesettür ile eşine karşı kendini sakındığını yansıttığı belirtilmiştir.
 • Ailenin mutluluğunun güven, içten yapılan sorumluluklar ve sohbetlerle sağlanıldığı, tesettürün de bu konuda destek sağlayıp erkeğin eşi dışındaki farklı düşüncelere bürünmesini önlediği dile getirilmiştir. Buna karşılık eşinin çevresindeki tesettür şeklide olmayan giyim beraberinde erkekte bu düşüncelere sebebiyet verebilecek durumlara yol açabildiği belirtilmiştir. Bu durumda eşler arasındaki muhabbetin samimiyetini örselemeye sebep olduğu dile getirilmiştir.
 • Evlilik müessesinin hassasiyeti açısından tesettürün gerekli olduğu, toplumun tesettürsüz olmasının aksi durumlara sebebiyet verdiği ve aile hayatını tahrip ettiği belirtilmiştir.
 • Tesettüre itimat edilmemesinin toplumda erkekler açısından cinselliğin yoğunlaşması, ahlak boyutunu aşan durumlara sebebiyet vermesi ve kadınlar açısından güvensiz ortamın oluşmasına, gelecek nesillerin de bundan olumsuz şekilde etkilenmesine yol açtığı ifade edilmiştir.

0 YORUMLAR

  Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ