Deprem Risk Raporu

Deprem Risk Raporu

Deprem risk raporu yaşanan her felaket ile gündeme geliyor. Hayati öneme sahip olan rapor yaşadığınız binanın ne denli güvenli olduğunu tespit ediyor. Sizin binanız ne kadar güvenli?

Doğal afetler karşısında alınacak önlemler hayati değer taşır. Doğru zamanda yapılan eylemler ise maddi, manevi kayıpların önüne geçilmesinde oldukça etkilidir. En yıkıcı afetlerden birisi olan deprem, sonrasında da kendisinden uzun süre bahsettirir.

Farklı şiddetlerde meydana gelen depremden korunmak için farklı yöntemler vardır. Kişisel ve kitlesel alınacak olan tedbirler yaşanan afetten en az hasar ile ayrılmayı kolaylaştırır. Yapılacak en basit işlemlerden birisi de binanın sağlamlığının ölçülmesini sağlamaktır.

Deprem risk raporu sayesinde binaların olası bir depreme karşı gösterdiği direnç öğrenilir. Böylelikle binanın onarıma ve esnetilmeye ne denli ihtiyaç duyduğu öğrenilir.

 

Deprem Risk Raporu Nedir?

Deprem risk raporu, binaların dayanıklılığını ve güvenilirliğini ortaya koyan belgelerdir. Bu belgeler gerekli çalışmalar doğrultusunda düzenlenir. Binalar ise bu rapor doğrultusunda güvenli hale getirilir.

Deprem risk analizi olarak da kabul edilen bu rapor hayati önem taşır. Konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından hazırlanan bu raporda binanın yapı bilgilerinden faydalanılır. Bu rapor doğrultusunda binanın ne denli güvenli olduğu tespit edilir.

Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalar için deprem risk raporu bir önceliktir. Bu rapor doğrultusunda yapılacak olan dönüşüm projeleri yönlendirilir.

Deprem risk raporu nasıl alınır bu aşamada çok önemlidir. Bu raporu talep eden kat malikleri ilgili belgeleri hazırladıktan sonra talep edebilir. Özellikle evlerinin riskli olduğunu düşünen kişiler bu rapora başvuru yapar.

Risk raporu için kişilerin bağlı oldukları belediyenin imar ve tapu müdürlüğüne bağlı olan statik ya da mimari projelere sahip olmalıdır. Ayrıca; binanın teknik ve mühendislik raporları, tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı gibi belgelerin de tamamlanması gerekir.

Kurum ve kurululardan alınacak olan risk raporunun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir. Aksi halde alınan raporun herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Bu raporun oluşturulabilmesi için binada ikamet eden bir kişinin başvuruş yeterlidir.

 

Deprem Risk Raporu Nasıl Hazırlanır?

Deprem ile başa çıkabilmek için farklı önlemlerin alınması gerekiyor. Peki ama kendimizi ve ailemizi emanet ettiğimiz binalarımız ne kadar dayanıklı?

Bina deprem risk raporu sorgulama sayesinde yaşadığınız binanın güvenliği ve sağlamlığı ölçülür. Yapılan ölçümler sonucunda hazırlanan rapor binanın güvenlik seviyesini belirler. Yetersiz bulunan binaların ihtiyaç duyduğu destekler sağlanır ve bina daha sağlam hale getirilir.

Yapılan başvuru sonucunda ilgili inceleme ve işlemler uzmanlar tarafından yapılır. Bu çalışmalarda;

  • Binanın projesi incelenir.
  • Binaya ait projenin bulunmaması halinde uzman bir firmadan destek alınır. Firma, binanın taşıyıcı sistem rölövesini hazırlar.
  • Binanın her katından numune alınır. Böylelikle betonun kalitesinin ölçülmesi için gerekli elemanlar elde edilir.
  • Alınan beton numuneleri, bakanlık tarafından onaylanmış yapı laboratuvarlarındaki beton dayanım testlerine tabi tutulur. Testler sonucunda beton hakkında rapor düzenlenir.
  • Binanın betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı açılır. Bu alanların çap ve adetlerinin tespiti yapılırken röntgen ve pas payı göz önünde bulundurulur.
  • Bu tespitlerde yapının yer aldığı zeminin kalitesi ölçülür. Ayrıca zeminin taşıma kapasitesi belirlenir ve binanın bulunduğu lokasyondaki deprem riskini daha iyi anlamak için zemin etüt raporu hazırlanır.
  • Bina deprem performansı için yapının taşıyıcı sistemlerinin dinamik hesapları kullanılarak üç boyutlu modelleme yapılır.
  • Tüm aşamalar tamamlandığında bina deprem risk raporu ortaya çıkar.

 

Deprem Risk Raporu Fiyatı

Deprem, özellikle fay hatlarının üzerinde veya yakınında yaşamlarını sürdüren kişiler için alışılmış bir kelime. Ancak yapılan hazırlıklar ve alınan önlemler yeterli mi?

Yaşanan deprem afetleri yüksek sayıda can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu felaketin önüne geçmek için bireysel ve toplumsal alınan kararlar ise etkilidir. Bu nedenle önlemler bireysellikten başlayarak genele ulaşmalıdır.

Deprem risk raporu da alınabilecek önlemlerden birisidir. Özellikle toplu yaşama adapte olunan günümüzde bu rapor bir gerekliliktir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan bu rapor sağlıklı ve depreme karşı dayanıklı binaların inşa edilmesinde önemlidir.

Risk raporunu talep etmek için farklı nedenler vardır. İnşa edilmiş bir binanın güvenilirliğinin denetlenmesinde bu rapor önemlidir. Rapor doğrultusunda alınacak önlemler ve binaya yapılacak iyileştirme çalışmaları yönlendirilir.

Kentsel dönüşümün başlangıcı için de bu rapor önem taşır. Eskiyen ve eskimeye yüz tutan binalarda yapılan işlemler sonucunda risk raporu oluşturulur. Rapor sayesinde binanın kentsel dönüşüme olan uygunluğu da belirlenir.

Deprem risk raporu 2023 fiyatları ile merak edilir. Alınacak olan raporun fiyatı hakkında net bilgi vermek sağlıklı değildir. Fiyat vermeden önce uzmanların binayı teşhis etmesi gerekir.

Raporun hazırlanacağı binanın kaç katlı olduğu, büyüklüğü, lokasyonu fiyat üzerinde etkilidir. Ayrıca bu işlemin yapılacağı şehir de işlemin fiyatını değiştirebilmektedir. Tüm bunların yanında yapılacak işlemlerin farklılık göstermesi de deprem risk raporu için belirlenecek fiyatları etkiler.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ